Aktuality

Common Ground Camp 2021

V januári 2021 sme technicky zabezpečovali projekt HubIT: Common Ground Camp 2021. Trojdňový online event na ktorom pracovalo 11 tímov z celej Európy. Ich cieľom bolo vytvoriť inovatívny koncept a riešenie súvisiace s vybranými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja pomocou spojenia odborníkov z oblasti IT a spoločenských vied.

V réžii sme mali dva tímy. Jeden sa venoval technickej stránke samotnej súťaže. Súťažiaci sa pripojili cez ZOOM, kde sme ich prerozdelili do vopred pripravených ZOOM miestností do tímov v ktorých mohli vzájomne komunikovať a pracovať. Druhý tím mal na starosti streaming a réžiu podujatia, ktoré sa streamovalo na YOU TUBE.

Tímy mali k dispozícii aj mentorov, ktorých sme vo vyhradených časoch "pustili" do jednotlivých miestností, aby súťažiacim pomohli.

Kým jednotlivé tímy pracovali na svojich projektoch, v štúdiu prebiehal program vedený moderátorom a zaujímavými hosťami pripojenými online. V štúdiu prebiehali aj rozhovory s mentormi, prezentácie projektov teamleaderami a nakoniec aj samotné vyhlasovanie výsledkov.

Záznam z posledného dňa si môžete pozrieť tu.