Aktuality

OPTIO Sanity point

Termokamerové a dezinfekčné možnosti

Zamedzte šíreniu chorôb a merajte teplotu bezdotykovo a automaticky všetkým osobám vstupujúcim do objektu.

FeverScreener

Ponúkame FeverScreener, ktorý zmeria a zobrazí telesnú teplotu zákazníkov. V prípade zvýšenej teploty terminál spustí zvukový alarm, čím upozorní na možné riziko. Dokáže tiež rozpoznať zakrytie dýchacích ciest. Osobu, ktorá nemá rúško, upozorní, aby si ho nasadila. Zariadenie je vhodné do verejných priestorov na pomoc pri prevencii šírenia vírusových ochorení. V prípade potreby ho vieme prepojiť s dverami alebo turniketom a povoliť tak prechod iba osobám, ktoré splnia nastavené požiadavky.

Cena od 1 990 € bez DPH / prenájom od 100 € bez DPH na deň

OPTIO Sanity Point

Ponúkame kombináciu HYPERVSN hologramu, FeverScreeneru a bezdotykového dávkovača dezinfekcie. Tento stojan ja vysoký 3m. Vo vrchnej časti sa zobrazuje hologram, ktorý upúta pozornosť návštevníkov. Obsah hologramu je na Vás. Vieme zobraziť logo spoločnosti, nápisy alebo obrázky. Na stojane môže byť umiestnený bezdotykový dávkovač dezinfekcie aj FeverScreener.

Cena od 2 899 € bez DPH / prenájom od 150 € bez DPH na deň

Termo LED poster

LED poster so vstavanou termokamerou je vhodný do priestorov s vysokým parazitným svetlom a veľkým pohybom ľudí. Sníma a zobrazuje osoby v skutočnej veľkosti a v reálnom čase ukazuje telesnú teplotu jednotlivých návštevníkov. LED poster dokáže snímať viacero osôb súčasne a to do vzdialenosti 3m. Pri zaznamenaní zvýšenej telesnej teploty na to okamžite svetelne alebo zvukovo upozorní. Na LED postri vieme zobraziť aj akúkoľvek grafiku, takže sa dá použiť aj na marketingové účely.

Cena od 8 650 € bez DPH