Eventy

Dynamic Projection

Dynamic projection je unikátny systém, ktorý dokáže spojiť projekciu s video mappingom a otáčať ich v priestore. Je to zrkadlová hlava, ktorá odráža obraz z projektora na žiadanú plochu a tým dokáže premietať obraz na viaceré steny, podlahy, nábytok a akékoľvek iné objekty. Obraz možno animovať, otáčať rôznymi smermi alebo zatemniť. S jedným projektorom, na ktorom je osadený dynamic projection dokážeme nasvietiť viacero plôch. Bez Dynamic projection by sme napr. na nasvietenie troch stien, potrebovali 3 projektory.