Inštalácie

Riadiace systémy

Riadiaci systém je integračným článkom nielen pre AV techniku ale aj pre celú radu ďalších technológií v miestnosti alebo v budove. Môže ovládať napríklad osvetlenie, žalúzie, kúrenie, chladenie, vzduchotechniku a atď... Hlavným mozgom systému je priemyselný kontrolér, ktorý ovláda prepojenú techniku prostredníctvom komunikačných portov. Moderné kontrolery sú prepojené do PC siete a internetu, je teda možné integrovať techniku viacerých miestností v celej budove alebo niekoľkých budov bez ohľadu na geografické umiestnenie. Ďalším dôležitým prvkom systému je dotykový LCD panel alebo prípadne klávesnica. Pomocou týchto zariadení ovláda užívateľ inštalovanú techniku.